Nota Baru Lebih Lengkap Di Laman Baru

Tingkatan 4

Tingkatan 5
03 Pengoksidaan dan Penurunan
04 Termokimia
05 Bahan Kimia Untuk Pengguna


Nota Lama

Tingkatan 4

2 Struktur Atom

 1. Teori Zarah Jirim
  1. Bukti Teori Zarah Jirim - Resapan
  2. Bukti Teori Zarah Jirim - Gerakan Brown
  3. Unsur dan Sebatian
  4. Simbol Unsur
 2. Keadaan Jirim
  1. Perubahan Keadaan Jirim
  2. Lengkung Pemanasan
  3. Lengkung Penyejukan
  4. Takat Lebur, Takat Didih dan Keadaan Jirim
 3. Struktur Atom
  1. Perkembangan Model Atom
  2. Model Atom Moden
  3. Zarah-zarah Subatom
  4. Cas Zarah
  5. Nombor Atom dan Nombor Nukleon
  6. Isotop
  7. Susunan Elektron dalam Atom
  8. Elektron Valens
 4. Peta Minda


3 Formula dan Persamaan Kimia

NotaVideo
 1. Jisim Relatif
  1. Jisim Atom Relatif
  2. Jisim Molekul Relatif
 2. Konsep Mol
  1. Bilangan Mol dan Bilangan Zarah
  2. Bilangan Mol Atom dan Bilangan Mol Molekul
  3. Bilangan Mol dan Jisim Bahan
  1. Jisim bahan dan Bilangan Zarah
  2. Bilangan Mol dan Isi padu Gas
  3. Isipadu Gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah
 3. Formula Kimia
  1. Formula Empirik
  2. Formula Molekul
  3. Peratus Komposisi Sebatian
  4. Formula Ion
  5. Formula Kimia  bagi Sebatian Ion
  6. Formula Kimia bagi Molekul-molekul
 4. Persamaan Kimia
 5. Peta Minda
 1. Jisim Molar (Bahagian 1)
 2. Jisim Molar (Bahagian 2)
 3. Jisim Bahan dan Bilangan Zarah
 4. Isi Padu Molar Gas
 5. Isi Padu Molar dan Bilangan Zarah
 6. Mencari Formula Empirik
 7. Mencari Formula Molekul
 8. Formula Empirik dan Formula Molekul (Soalan Mencabar)
 9. Peratus Komposisi Satu Sebatian
 10. Menulis Formula Sebatian Ionik
 11. Menulis Persamaan kimia
 12. Bilangan Mol dan Formula
4 Jadual Berkala

NotaVideo
 1. Perkembangan Jadual Berkala
 2. Jadual Berkala Moden
 3. Jadual Berkala dan Susunan Elektron
 4. Unsur-unsur kumpulan 18
 5. Unsur-unsur kumpulan 1 - Logam alkali
  1. Sifat-sifat fizik logam alkali
  2. Sifat-sifat kimia logam alkili
   1. Logam alkali bertindak dengan gas klorin
   2. Logam alkali bertindak dengan gas oksigen
   3. Logam alkali bertindak dengan gas air
  3. Penerangan terhadap perubahan kereaktifan unsur-unsur dalam satu kumpulan
  4. Keterlarutan oksida, hidroksida dan garam logam alkali.
 6. Kumpulan 17 - Halogen
  1. Sifat-sifat fizik halogen.
  2. Sifat-sifat kimia halogen
   1. Halogen bertindak dengan logam
   2. Halogen bertindak dengan air
   3. Halogen bertindak dengan natrium hidroksida
  3. Penerangan terhadap perubahan kereaktifan unsur-unsur dalam satu kumpulan
 7. Kala
  1. Perubahan sifat fizik merentasi kala
  2. Perubahan sifat kimia merentasi kala
 8. Unsur-unsur Peralihan dan Ciri-ciri nya
 9. Peta Minda
 1. Jadual Berkala dan Susunan Elektron
 2. Unsur-unsur Kumpulan 1
 3. Unsur-unsur Kumpulan 17
 4. Sifat-sifat Kimia Kumpuln 17-2
 5. Tindak Balas di Antara Halogen dengan Air
 6. Tindak Balas di Antara Halogen dengan Besi
 7. Kala Dalam Jadual Berkala
 8. Unsur-unsur Peralihan

05 Ikatan Kimia

NotaVideo
 1. Kestabilan Gas Adi
 2. Ikatan Kimia
 3. Pembentukan Ion
  1. Pembentukan Ion Positif
  2. Pembentukan Ion Negatif
  3. Perbezaan di Antara ion dan Atom yang Mempunyai Susunan Elektron yang Sama
 4. Ikatan Ion
 5. Meramalkan Formula Sebatian ion
 6. Ikatan Kovalen
 7. Sifat-sifat Fizik Sebatian Ion dan Sebatian Kovalen
  1. Sebatian ion
  2. Sebatian Kovalen
   1. Molekul Ringkas
   2. Struktur Raksasa
 8. Peta Minda
 1. Kestabilan Gas Adi
 2. Hukum Oktet
 3. Pembentukan Ikatan Kimia
06 Electrokimia

NotaVideo
 1. Elektrolit dan Bukan Elektrolit
 2. Elektrolisis
 3. Elektrolisis Sebatian Ion Lebur
 4. Elektrolisis Larutan Akueus
  1. Faktor yang Mempengaruhi - Siri Elektrokimia
  2. Faktor yang Mempengaruhi - Kepekatan
  3. Faktor yang Mempengaruhi - Jenis Elektrod
 5. Kegunaan Elektrolisis Dalam Industri
  1. Pengekstrakan Logam
   1. Pengekstrakan Natrium
   2. Pengekstrakan Aluminium
  2. Penyaduran Logam
  3. Penulenan Logam
 6. Sel Kimia
  1. Sel Kimia Ringkas
  2. Sel Daniel
  3. Sel Kimia dengan Jambatan Garam
  4. Beza Keupazaaan Sel
 7. Peta Minda
 1. Elektrolisis
 2. Elektrolisis Leburan Sebatian Ion