Pembentukan Ion Negatif


  1. Atom-atom bukan logam daripada. Kumpulan 15, 16, dan 17 Jadual Berkala masing-masing mempunyai 5, 6, dan 7 elektron valens.
  2. Dalam tindak balas kimia, atom-atom bukan logam ini cenderung untuk menerima elektron ke dalam petala terluar untuk mencapai susunan elektron gas adi yang stabil.
  3. Akibatnya, bilangan elektron melebihi bilangan potron di dalam zarah dan ion negatif (anion) terbentuk.


Pembentukan Ion Negatif Bercas -1

(Atom fluorin menerima satu elektron membentuk ion fluorida yang bercas -1)

Pembentukan Ion Negatif Bercas -2


(Atom oksigen menerima dua elektron membentuk ion oksida yang bercas -2)
0 comments:

Post a Comment