Kadar Tindak Balas

 1. Kadar tindak balas mengukur betapa cepat suatu tindak balas berlaku.
 2. Kadar tindak balas ditakrifkan sebagai sukatan perubahan sesuatu kuantiti semasa tindak balas dalam satu unit masa.

 3. Bagi suatu tindak balas yang berlaku dengan cepat dalam satu tempoh masa yang singkat, kadar tindak balasnya adalah tinggi.
 4. Bagi suatu tindak balas yang berlaku dengan lambat dalam satu tempoh masa yang panjang, kadar tindak balasnya adalah rendah.
 5. Apabila suatu tindak balas kimia berlaku, dua perkara berikut akan berlaku:
  1. Kuantiti bahan tindak balas berkurangan dengan masa.
  2. Kuantiti hasil tindak balas yang ter-bentuk bertambah dengan masa. 
 6. Kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas yang dimaksudkan termasuk kepekatan larutan, jisim pepejal, isipadu gas, dan sebagainya.
 7. Kadar tindak balas boleh ditentukan dengan menyukat perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas dalam satu unit masa.
 8. Misalnya, dalam tindak balas antara asid sulfurik cair dengan pita magnesium, dua perubahan berikut diperhatikan:
  1. Pengurangan jisim magnesium (bahan tindak balas)
  2. Pembebasan gas hidrogen (hasil tindak balas)

2 comments: