Unsur dan Sebatian


  1. Jirim dapat dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu unsur dan sebatian.
  2. Unsur terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Zarah-zarah dalam suatu unsur mungkin berbentuk atom atau molekul, bergantung kepada jenis unsur itu.
  3. Hanya 9 unsur berikut wujud sebagai molekul, manakala unsur-unsur yang lain terdiri daripada atom.
  4. Unsur-unsur yang wujud dalam bentuk molekul ialah: oksigen, hidrogen, nitrogen, florin, klorin, iodin, bromin, sulfur dan fosforus.


Contoh:
(Kedua-dua ferum dan oksigen ialah unsur kerana mereka terdiri daripada satu jenis atom sahaja)

Sebatian

  1. Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia.
  2. Zarah-zarah dalam suatu sebatian ialah molekul atau ion.

Contoh:
(Kedua-dua natrium klorida dan karbon dioksida ialah sebatian kerana mereka mengandugi lebih daripada satu jenis atom)

0 comments:

Post a Comment