Contoh 1 - Isi Padu Gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

Soalan:
Sebuah bekas mengandungi 3.913 x 1023 molekul gas metana. Berapakah isi padu gas itu dalam suhu dan tekanan bilik?
[Pemalar Avogrado = 6.02 x 1023; Isi padu molar gas pada suhu dan tekanan bilik = 24,000 cm3/mol]

Jawapan:
Bilangan mol gas metana,  n= 3.913 ×  10 23 6.02× 10 23 =0.65 mol Isi padu gas =0.65×24000 c m 3 =15600 c m 3

0 comments:

Post a Comment