Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Nyahcas - Jenis Elektrod

Jenis Elektrod

 1. Terdapat 2 jenis elektrod:
  1. Elektrod lengai
   Elektrod lengai hanya menyediakan suatu permukaan bagi pemindahan elektron. Ia tidak mengambil bahagian dalam sebarang tindak balas kimia semasa elektrolisis.. (Contoh: Karbon, platinum)
  2. Elektrod tidak lengai
   Elektrod tidak lengai ialah elektrod yang akan mengalami perubahan kimia semasa elektrolisis. (Contoh: Kuprum, argentum, merkuri)

Contoh: Elektrolisis Kuprum(II) Sulfat dengan Karbon/Kuprum sebagai Elektrod


Carbon Sebagai Elektrod
Kuprum Sebagai Elektrod
Ion-ion yang hadir
Anod:
OH-, SO42-
Katod:
H+, Cu2+
Ion-ion yang hadir
Anod:
OH-, SO42-
Katod:
H+, Cu2+
Pemerhatian dan Kesimpulan
Anod:
PemerhatianGelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Gas ini menyalakan kayu uji berbara.

Kesimpulan: Gas oksigen dihasilkan

Katod
PemerhatianSatu lapisan pepejal perang kemerahan terenap pada permukaan elektrod.

Kesimpulan: Logam kuprum dihasilkan

Warna larutan:
Warna biru larutan akueus kuprum(II) sulfat terluntur secara perlahan.
Pemerhatian dan Kesimpulan
Anod:
PemerhatianElektrod menjadi semakin nipis

Kesimpulan: Elektrod kuprum terlarut di dalam larutan

Katod
PemerhatianElektrod menjadi semakin tebal

KesimpulanLogam kuprum dihasilkan

Warna larutan:
Warna larutan tidak berubah
Persamaan separa bagi tindakbalas di
Anod:
4OH-  2H2O + O2 + 4e
Katod:
Cu2+ + 2e  Cu
Persamaan separa bagi tindakbalas di
Anod:
Cu → Cu2+ + 2e
Katod:
Cu2+ + 2e  Cu

Perbincangan:

 1. Anod yang diperbuat daripada kuprum adalah tidak lengai jika elektrolit digunakan mengandungi ion kuprum(II) di dalamnya. 
 2. Semasa elektrolisis, atom-atom kuprum dari anod mengion untuk menghasilkan ion kuprum(II). Akibatnya, elektrod kuprum yang merupakan anod terlarut dan jisimnya berkurangan.


5 comments: