Isi padu gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

Rajah di bawah menunjukkan hubungan di antara bilangan mol zarah dengan bilangan zarah, jisim bahan dan isi padu gas.Contoh
Cari bilangan zarah yang terkandung di dalam 1200cm³ gas nitrogen pada suhu dan tekanan bilik. (Isi padu moalr gas pada suhu dan tekanan bilik = 24 dm³/mol)

Jawapan:


Bilangan mol gas nitrogen = 1200 cm 3 24000 cm 3 =0.05 mol

Bilangan molekul nitrogen = 0.05 mol × 6.0× 1 0 23 = 3.01 × 1 0 22

0 comments:

Post a Comment