3 Keadaan Jirim

Jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas.

Sifat-sifat Jirim dalam Keadaan Pepejal, Cecair dan Gas


Sifat-sifat
Pepejal
Cecair
Gas
Susunan zarah Zarah-zarah disusun dengan teratur dan rapat.
  Zarah-zarah tidak diatur dengan teratur. Terdapat ruang yang sederhana saisnya di antara zarah-zarah.
   Zarah-zarah berada jauh antara satu sama lain dan tidak tersusun dengan teratur.
    Pergerakan zarah Zarah-zarah bergetar dalam kedudukan tetap. Zarah-zarah bergetar secara rawak dan menggelongsor di atas permukaan zarah lain. Zarah-zarah bergerak secara rawak dengan laju yang amant tinggi.
    Daya tarikan di antara zarah Sangat kuat Kuat tetapi lebih lemah berbanding dengan pepejal Sangat lemah
    Keter-mampatan Sangat susah dimampatkan kerana zarah-zarahnya adalah rapat antara satu sama lain. Sangat susah dimampatkan kerana zarah-zarahnya adalah rapat antara satu sama lain. Senang dimampatkan kerana zarah-zarahnya adalah jauh antara satu sama lain.
    Isipadu Tetap Tetap Mengikut isipadu bekas
    Kandungan tenaga Lowest Energy Content Moderate energy content. Highest
    energy content
    Bentuk Tetap Mengikut bentuk bekas Mengisi seluruh bekas

    Recommended Videos

    States of Matter (solids, liquids and gases) | The Chemistry Journey | The Fuse School
    0 comments:

    Post a Comment