Jisim Molekul Relatif - Contoh 2

Soalan:
Diberi bahawa formula am bagi satu hidrokarbon ialah CnH2n dan jisim molekul relatifnya ialah 84. Cari nilai n.

Jawapan:

Jisim molekul relatif CnH2n 
= n(12) + 2n(1) = 84
14n = 84
n = 84/14 = 6

0 comments:

Post a Comment