Contoh 1 - Bilangan Mol dan Jisim Bahan

Soalan
Berapakah jisim bagi 7.12 mol NaI. [Jisim Atom Relatif: Iodin = 131; Natrium = 23]
Jawapan:
Jisim formula relatif NaI = 23 + 131 = 154.

Jisim 7.12 mol NaI

= Bilangan mol x Jisim formula relatif of NaI
= 7.12 x 154
= 1096.48g

0 comments:

Post a Comment