Teori Zarah Jirim (Particulate Nature of Matter)

 1. Jirim ialah sebarang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang.
 2. Teori zarah jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit.

Teori Zarah Jirim: 
Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit

  Jenis Zarah

  1. Zarah zarah yang membina jirim mungkin ialah atom, molekul, atau ion.
  2. Atom ialah zarah neutral yang paling kecil bagi suatu unsur dan boleh mengambil bahagian dalam tindak balas kimia.
  3. Molekul ialah zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom yang bergabung dalam kumpulan kecil dan boleh wujud bersendirian.
  4. Ion ialah zarah yang bercas. Ia terhasil daripada atom atau molekul dengan menerima atau melepaskan elektron.
  5. Ion bercas positif dipanggil kation, manakala ion bercas negatif dipanggil anion.  Recommended Videos

  SPM Chemistry - Particle Theory of Matter  Introduction to Particle Theory of Matter Lecture  Atomic Theory
  1 comment: