Elektron Valens

Elektron yang terletak di petala terluar dinamakan elektron valens.
  1. Elektron yang terletak di petala terluar dinamakan lektron valens.
  2. Bilangan elektron menentukan sifat kimia satu unsur.
  3. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valens yang sama menunjukkan sifat kemia yang sama.


Contoh:
Berapakah bilangan elektron valens bagi natrium, 11Na; oksigen, 8O; Karbon, 12C dan Kalsium, 20Ca.

Jawapan:
Atom
Konfigurasi elektron
Elektron valens
11Na
2.8.1 1
8O
2.6 6
 12C
2.8.2 2
20Ca
2.8.8.2 2

0 comments:

Post a Comment