Perubahan Fizik Merentasi Kala

Terdapat beberapa perubahan fizik yang ketara merentasi kala dari kiri ke kanan. Contohnya
 1. perubahan keadaan fizik daripada pepejal ke pada gas
 2. perubahan saiz atom.

Keadaan Fizik


 1. Rajah di atas menunjukkan keadaan fizik bagi unsur-unsur dalam kala ke-2 dan ke-3.
 2. Didapati bahawa keadaan fizik unsur-unsur dalam kala ke-2 dan ke-3 berubah daripada pepejal kepada gas.
 3. Logam di sebelah kiri adalah pepejal dan bukan logam di sebelah kanan kebanyakannya adalah gas.

Saiz atom


 1. Rajah di atas menunjukkan perubhan saiz atom bagi kala ke-2 dan ke-3.
 2. Didapati bahawa saiz atom berkurang apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Ini adalah kerana
  1. Apabila merentasi kala ke-2 dan ke-3 dari kiri ke kanan, bilangan elektron semakin bertambah dalam petala ke-3.
  2. Pada masa yang sama, bilangan proton juga bertambah.
  3. Dengan ini, cas di dalam nukleus juga bertambah. Maka tarikannya terhadap elektronnya juga bertambah.
  4. Oleh itu, saiz atom semakin berkurang apabila merentasi kala dari kiri ke kanan.
 3. Rajah di bawah menunjukkan perbandingan saiz atom bagi unsur-unsur dalam jadual berkala. Kita dapat membuat kesimpulan bahawa
  1. saiz atom bertambah apabila menuruni kumpulan
  2. saiz atom berkurang apabila merentasi kala.
  3. tiada perubahan ketara bagi saiz atom unsur-unsur peralihan apabila merentasi kala.

  3 comments: