Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

  1. Kadang-kala, dalam satu soalan, jisim satu sampel bahan diberi dan anda disuruh mencari bilangan zarah di balam sampel itu (atau sebaliknya).
  2. Untuk menyelesaikan soalan sebegini, kita perlu menentukan bilangan mol zarah dalam sampel itu terlebih dahulu kemudian mencari bilangan zarah (atau jisim) dalam sampel itu.

Contoh:

Berapakah bilangan molekul terdapat dalam 16g oksigen (O2)? [ Ar: O =.16, Nombor Avogadro = 6 x 1023]

Jawapan:
Jisim molekul relatif  O2 = 2(16) = 32
Bilangan mol oksigen = Mass of oxygen Molar mass of oxygen = 16 g 32 g mol -1 =0.5 mol

Bilangan molekul   = 0.5 x (6 x 1023 ) = 3 x 1023 

0 comments:

Post a Comment