Konsep Mol

 1. “mol” mewakili satu bilangan yang tertentu ( 6.02 x 1023  ).
 2. Satu mol sesuatu bahan ialah kuantiti yang mengandungi bilangan zarah yang sama  dengan bilangan atom yang terdapat dalam 12.000 gram karbon-12. Bilangan zarah ini ialah 6.02 x 1023.” 
 3. Nombor malar 6.02 x 1023 disebut nombor Avogadro.
  Misalan:
  1 dozen telur = 6.02 x 1023 biji telur 
  ½ dozen telur = 3.01 x 1023 biji telur 
  ¼ dozen telur = 1.505 x 1023 biji telur

  Dengan konsep yang sama:
  1 mol atom = 6.02 x 1023 biji atom 
  ½ mol atom = 3.01 x 1023 biji atom 
  ¼ mol atom = 1.505 x 1023 biji atom.
 1. Jenis zarah yang terdapat dalam suatu bahan mungkin ialah atom, molekul atau ion.
  Misalan:
  1 mol kalium = 6.02 x 1023 atom kalium
  1 mol karbon dioksida = 6.02 x 1023 molekul karbon dioksida.
  1 mol ion sulfat = 6.02 x 1023 ion sulfat. 


Contoh:
Cari bilangan atom yang terdapat di dalam:
 1. 2 mol ferum 
 2. 3.6 mol zink 
 3. 2.8 mol zink 
 4. ¼ mol ferum 

Jawapan:
 1. 2 mol ferum = 2 x 6.02 x 1023 = 1.204 x 1024  atom ferum 
 2. 3.6 mol zink =   3.6 x 6.02 x 1023 = 2.167 x 1024  atom zink 
 3. 2.8 mol zink = 2.8 x 6.02 x 1023 = 1.686 x 1024 atom zink
 4. ¼ mol ferum = ¼ x 6.02 x 1023 = 1.505 x 1023  atom ferum.

0 comments:

Post a Comment