Cas Zarah

  1. Satu atom yang neutral mempunyai bilangan elektron yang sama dengan bilangan proton .
  2. Cas negatif pada elektron dan cas potisif pada proton masing-masing meneutralkan antara satu sama lain. Contohnya, (+4) + (-4) = 0.
  3. Jika bilangan proton di dalam satu zarah lebih daripada bilangan elektron, zarah itu bercas positif.
  4. Jika bilangan elektron di dalam satu zarah lebih daripada bilangan proton, maka zarah itu bercas positif.

Contoh:
Bilangan proton Bilangan electron
Cas
3
3
0
5
2
+3
9
10
-1
11
10
+3
16
18
-2
17
18
-1
20
18
+3


0 comments:

Post a Comment