Peratus komposisi Sebatian

  1. Mencari peratus komposisi sesuatu sebatian bermakna mencari peratus jisim setiap unsur yang terdapat di dalam molekul sebatian itu.
  2. Peratus jisim satu unsur boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:
Peratus jisim satu unsur n =  Jumlah jisim atom relatif unsur  Jisim molekul relatif sebatian ×100%
Contoh
Tentukan peratus komposisi bagi DDT (C14H9Cl5). [Jisim atom relatif: Karbon = 14; Hidrogen = 1; Klorin = 35.5]

Jwapan:
Jisim molekul relatif DDT =14(12)+9(1)+5(35.5) =354.5
Peratus karbon = 14(12) 354.5 ×100%=47.4%
Peratus hidrogen = 9(1) 354.5 ×100%=2.5%
Peratus Klorin = 5(35.5) 354.5 ×100%=50.0%

0 comments:

Post a Comment