Sel Kimia


 1. Sel kimia ialah sel yang menghasilkan tenaga elektrik melalui tindak balas kimia yang berlaku di dalamnya. Contoh sel kimia ialah sel galvani (juga dikenali sebagai sel voltan).
 2. Sel kimia menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik


Tindak Balas Kimia dalam Satu Sel Kimia
 1. Apabila 2 logam yang mempunyai keelektropositifan yang berbeza di masukkan ke dalam satu elektrolit, atom-atom bagi logam yang lebih elektropositif akan mengion dengan membebaskan elektron dan membentuk kation-kation.
 2. Elektron-elektron ini akan berpindah ke logam yang kurang elektropositif.
 3. Kation-kation di sekitar logam yang kurang elektropositif akan dinyahcaskan dengan menerima elektron.
 4. Pemindahan elektron daripada anod ke katod menghasilkan tenaga elektrik.
 5. Semakin jauh kedudukan kedua-dua logam dalam siri elektrokimia, semakin besar daya gerak elektrik yang dihasilkan oleh sel itu.
 6. Logam yang lebih elektropositif menjadi terminal negatif.
 7. Terminal negatif ini dikenali sebagai anod sel kimia.
 8. Logam yang kurang elektropositif menjadi terminal positif.
 9. Terninal positif ini pula ialah katod bagi sel kimia.

0 comments:

Post a Comment