Kala

  1. Kala ialah baris unsur-unsur yang mendatar dalam Jadual Berkala. 
  2. Jadual berkala  moden mempunyai 7 kala.
  3. Nombor kala suatu unsur dalam Jadual Berkala adalah sama dengan bilangan petala atom unsur itu yang telah diisi dengan elektron.
  4. Unsur-unsur di dalam kala yang sama mempunyai bilangan petala yang sama yang diisi oleh elektron.
  5. Nombor proton bertambah dari kiri ke kanan merentasi kala.
  6. Oleh itu, bilangan elektron juga bertambah dari kiri ke kanan merentasi kala.

Siri Aktinida dan Siri Lantinida

  1. Kala ke-6 mempunyai 32 unsur. 14 unsur dalam kala ini diletakkan di bawah jadual utama kerana kekurangan ruang di dalam kala. Unsur-unsur ini dinamakan sebagai siri Lantinida.
  2. Begitu juga dengan kala ke-7, disebabkan kekurangan ruang dalam kala, 14 unsur diletakan di bawah jadual utama dan dinamakan sebagai siri Aktinida.

0 comments:

Post a Comment