Zarah-zarah Subatom

  1. Atom sesuatu unsur terbina daripada tiga jenis zarah asas, iaitu proton, neutron dan elektron.
  2. Cas relatif dan jisim relatif bagi tiga jenis zarah subatom itu diberi dalam jadual di bawah
  3. Proton dan neutron membentuk pusat bagi satu atom. Mereka digelar sebagai nukleon.
  4. Elektron bergerak mengelilingi nukleus dengan laju yang amat tinggi.

Zarah Simbol Cas Relatif Jisim Relatif
Proton
p
+1
1
Neutron
n
0
1
Elekron
e
-1
1/1840

1 comment: