Contoh 2 - Isi Padu Gas, Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

Soalan:
Sebuah balang gas mengandungi 200cm³ gas oksigen pada suhu dan tekanan piawai. Cari jisim gas oksigen. [Jisim atom relatif: Oxygen = 16; Isi padu molar gas pada suhu dan tekanan piawai = 22.4 dm³]

Jawapan:
Bilangan mol gas oksigen, n = 200  cm 3 22400  cm 3 = 1 112  mol Jisim molekul relatif oksigen, n = 2×16=32 Jisim oksigen = 1 112  × 32 gmol -1 =0.286g

0 comments:

Post a Comment