Aplikasi Elektrolisis Dalam Industri - Pengekstrakan Aluminium

 1. Rajah di atas menunjukkan alat radas yang digunakan untuk pengekstrakan aluminium di dalam industri dengan menggunakan kaedah elektrolisis.
 2. Dalam SPM, anda perlu tahu
  1. jenis elektrolit yang digunakan.
  2. bahan yang digunakan sebagai anod dan katod
  3. tindak balas kimia di anod dan katod.
  4. mengapakah kriolit ditambah ke dalam bausit lebur?
 3. Aluminium ialah bahan yang terdapat dalam bausit.
 4. Kriolit dicaampurkan kepada aaluminuim oksida untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida daripada 2000°C kepada 980°C. 


Elektrolit: 

Bausit lebur (Aluminium Oksida).

Al2O3 2Al3+ + 3O2-

Elektrod:

Anod: Grafit
Katod: Grafit

Tindakbalas Kimia

Anod:
2O2-  O2 + 4e

Ion oksida sinyahcaskan untuk membentuk gas oksigen. Gas oksigen dikumpulkan untuk kegunaan industri lain.

Katod
Al3++ + 3e  Al


Ion aluminium dinyahcaskan untuk membentuk logam aluminium

0 comments:

Post a Comment