Contoh 1 - Jisim Bahan dan Bilangan Zarah

Soalan:
Cari bilangan atom yang erkandung di dalam 34g gas ammonia (NH3). [Jisim atom relatif: Nitrogen: 14; Hidrogen: 1]

Jawapan:
Jisim molekul relatif NH3
= 14 + 3(1)
= 17

Bilangan mol ammonia = 34 17 =2 mole


Bilangan molekul  NH3 = 2 x 6.02 x 1023 = 1.204 x 1024


Setiap molekul NH3 mempunyai 4 atom (1 
atom nitrogen dan 3 atom hidrogen ).

Maka, bilangan nombor atom
= 4 x 1.204 x 1024
= 4.816 x 1024

0 comments:

Post a Comment