Jisim Molekul Relatif - Contoh 1

Soalan:
Diberi bahawa formula bagi satu sebatian ialah KXO3 dan jisim molekul relatifnya ialah 167. Cari jisim atom relatif bagi unsur X? (Jisim atom relatif: O = 16; K = 39 )

Jawapan
Katakan jisim atom relatif unsur X = m

Jisim molekul relatif  KXO3 

= 39 + m + 3(16) = 167
m = 167 - 39 - 3(16) = 80

Jisim atom relatif unsur X = 80

0 comments:

Post a Comment