Contoh 2 - Formula Molekul

Berapakah jisim logam X yang boleh bertindak dengan  14.4g oksigen untuk membentuk X oksida yang mempunya formuloa molekul  X2O3. (JAR: O = 16; X = 56 )

Jawapan:
Bilangan mol oksigen = 14.4 16 =0.9 mol Daripada formula molekul , kita dapati bahawa nisbah unsur X kepada oksigen X:= 2:3 Maka bilangan mol X =0.9× 2 3 =0.6 mol Bilangan mol, n =  Jisim Jisim molar 0.6= Jisim 56* Jisims=33.6g Jisim unsur X = 33.6g *Jisim molar suatu bahan = Jisim atom relatif bahan itu

0 comments:

Post a Comment