Penyiasatan Saintifik dalam Kimia

 Penyiasatan saintifik merupakan suatu kaedah saintifik yang digunakan bagi penyelesaian masalah dalam sains. Secara amnya, penyiasatan saintifik akan bermula dengan pemerhatian terhadap sesuatu masalah. Perhatikan Rajah di atas dan kenal pasti masalah yang berlaku. Kita boleh menjalankan penyiasatan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kaedah saintifik.


Kaedah Saintifik

0 comments:

Post a Comment