Perkembangan Bidang Kimia dan Kepentingan dalam Kehidupan

 Maksud Kimia

Kimia merupakan salah satu bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Pembelajaran kimia bukan sahaja terhad kepada bahan kimia yang terdapat di dalam makmal, tetapi juga segala bahan yang wujud dalam kehidupan kita seperti garam dan sabun. Kimia dapat membantu kita memahami jirim di sekeliling kita. Perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab ‘al-kimiya’. 

0 comments:

Post a Comment