Proses Haber (Menghasilkan Ammonia)

Proses Haber adalah proses dalam industri untuk menghasilkan gas ammonia. 
Keadaan optimum bagi proses ini untuk meningkatkan kadar tindakbalas adalah:
  1. Suhu 400°C – 500°C.
    Suhu yang tinggi meningkatkan kadar tindak balas
  2. Tekanan 200 – 300 atm.
    Bagi tindakbalas yang melibatkan gas, semakin tinggi tekanan gas, semakin tinggi kadar tindakbalas
  3. Mangkin adalah besi.
    Besi bertindak sebagai mangkin posotof untuk meningkatkan kadar tindak balas

Persamaan kimia bagi tindak balas ini adalah seperti berikut

N 2 +3 H 2 450- 550 o C,Iron 200-300atm 2N H 3

2 comments: